01. Begrippenlijst

Uitleg van verschillende termen, die veel worden gebruikt binnen elektrisch vervoer.

Verzoek uitbreiding laadnetwerk / aanvraag
De bij een gemeente ingediend verzoek voor uitbreiding van het publieke laadnetwerk door het plaatsen van een laadpaal op grond die in eigendom is van de gemeente.

Aanbesteding
Procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht of concessie wil laten uitvoeren en bedrijven uitnodigt om een offerte in te dienen.

Laadpaalexploitant
Plaatst en beheert/exploiteert de hardware en backoffice van laadpunten. Een laadpuntexploitant wordt ook wel ‘infraprovider’ genoemd.

Laaddienstverlener
Verkoopt laaddiensten (zoals facturering van het gebruik van laadpalen) aan e-rijders biedt toegang tot het gebruik van laadpalen. Een laaddienstverlener wordt ook wel ‘serviceprovider’ genoemd.

Oplaadvak
Een vak, ter grootte van een standaardparkeervak, dat uitsluitend bedoeld is om elektrische auto’s op te laden.

Oplaadlocatie
Plaats waar opgeladen kan worden, op een of meer parkeervakken die voorzien zijn van een laadpaal.

Laadpaal
Object met daarop één of meer oplaadpunten. In het spraakgebruik ook wel een ‘oplaadpaal’.

Laadpunt
Fysieke stekkeraansluiting op de laadpaal (‘stopcontact’), waaraan een e-rijder een elektrisch voertuig kan opladen door deze aan te sluiten met een oplaadkabel.