Bent u een e-rijder en heeft u behoefte aan een openbaar laadpunt?

Heeft u een elektrische auto en kunt u deze niet op eigen terrein laden? Neem in dat geval allereerst contact op met uw gemeente. De gemeente is veelal eigenaar van de openbare ruimte en bepaalt wat hier wel of niet gebeurt.

Steeds meer gemeenten werken actief aan de uitbreiding van een openbare laadinfrastructuur en bieden e-rijders de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een openbare laadpaal. Deze aanvraag wordt getoetst aan het gemeentelijk beleid. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de aanvrager in het bezit is van een elektrische auto, of er mogelijkheden zijn om op eigen terrein een laadpaal te plaatsen, en of er al een laadpaal in de buurt staat. De gemeente, of de marktpartij die in de gemeente actief is, laat u na de toetsing weten of er inderdaad een nieuwe laadpaal in uw omgeving komt.

Wat als uw gemeente nog geen of weinig openbare laadpalen heeft?
Veel gemeenten werken (nog) niet actief aan de uitbreiding van de openbare laadinfrastructuur. Redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Misschien is er een beperkt budget of misschien is er simpelweg nooit eerder behoefte aan geweest. Toch kunt u dan een aanvraag voor een openbaar laadpunt doen. Het is belangrijk dat de gemeente weet dat er behoefte aan is. Bovendien is de gemeente altijd verplicht om aanvragen in behandeling te nemen.
Dit geldt ook als de gemeente geen aanbesteding of concessie heeft gedaan en geen beleidsregels heeft vastgesteld voor publieke laadinfrastructuur. Gemeenten moeten aanvragen dan per stuk toetsen. Een aanvraag daarvoor kan uit twee onderdelen bestaan:
1. een vergunningaanvraag voor een laadpaal als object in de openbare ruimte (de gemeente toetst dit dan aan de Algemene Plaatselijke Verordening).
2. een verzoek voor een verkeersbesluit (gemeenten zijn bevoegd maar niet verplicht om voor een laadplek een verkeersbesluit te nemen).

Weet uw gemeente niet wat ze met uw aanvraag moet doen?
Als uw gemeente niet goed weet wat ze met uw aanvraag moet doen, kunt u altijd wijzen op het NKL Kennisloket. Hier vinden gemeenten alle informatie die ze nodig hebben om aan de slag te gaan en beleid op te stellen rondom laadpalen in de openbare ruimte. Indien de informatie op de website niet voldoende is, staat er een expertteam klaar om verdere vragen van uw gemeente te beantwoorden.