Over ECISS

ECISS is een toekomstgericht project dat werkt aan de verdere ontwikkeling van roaming van elektrisch vervoer en het verbinden van laadinfrastructuur en slimme energie-infrastructuur. ECISS sluit hiervoor aan bij de ontwikkeling van het onafhankelijke protocol OCPI (Open Charge Point Interface). ECISS is opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Werkgroepen houden zich bezig met deeltaken en stemmen deze onderling af.

Thema’s zijn: Transparante data voor stakeholders en EV-rijders, efficiente architectuur van OCPI, onderzoek naar nieuwe functionaliteiten, de auto als opslagmiddel en onderdeel van slimme energienetwerken.

TKI Urban Energy is subsidiegever voor het project.

Meer over ECISS

ECISS staat voor
ECISS staat voor Emobility Communication and Information System Structure

Updates

Via de website delen wij regelmatig updates over het project. We publiceren resultaten, brengen nieuws over ECISS en vertellen over actuele relevante ontwikkelingen.

Naar de updates

Over OCPI

OCPI staat voor Open Charge Point Interface. Het onafhankelijke open roaming protocol voor elektrisch vervoer. Voor ECISS is OCPI het meest voor de hand liggende informatieprotocol om bij aan te sluiten:

  • Het kan door zowel bedrijven onderling (peer-to-peer) als via een roaming-hub worden gebruikt.
  • Het is onafhankelijk en marktneutraal; OCPI is door meerdere Nederlandse partijen zonder winstoogmerk ontwikkeld, met als enige doel om de markt voor elektrisch laden te faciliteren.
  • De Nederlandse branchevereniging eViolin heeft met marktpartijen afgesproken dat zij OCPI als standaardprotocol gebruiken.
  • Een groeiend aantal stakeholders in heel Europa en Noord-Amerika gebruikt OCPI.

Meer over OCPI

OCPI-logo
ECISS

ECISS is een toekomstgericht project waarbinnen projectpartners Allego, Eneco, Greenflux, Jedlix, TNO en NKL samenwerken. Doel is de verdere ontwikkeling van roaming van elektrisch vervoer en het verbinden van laadinfrastructuur en slimme energie-infrastructuur.

Mail: eciss@nklnederland.nl
ocpi