01. Begrippenlijst

RVO heeft in samenwerking met ElaadNL en NKL in oktober 2018 een definitielijst uitgebracht met begrippen uit de wereld van elektrisch laden.

De volledige definitielijst kunt u hier bekijken. Hieronder vindt u een korte uitleg van enkele veelgebruikte termen:

Verzoek uitbreiding laadnetwerk / aanvraag
De bij een gemeente ingediend verzoek voor uitbreiding van het publieke laadnetwerk door het plaatsen van een laadpaal op grond die in eigendom is van de gemeente.

Aanbesteding
Procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht of concessie wil laten uitvoeren en bedrijven uitnodigt om een offerte in te dienen.

Basisset Afspraken Laadpaal
Het startpunt voor toekomstige aanbestedingen en vergunningen en bij het vormen van beleid over publieke laadinfrastructuur van elektrisch vervoer. Direct naar de Basisset.

Charge Point Operator (CPO)
Verantwoordelijk voor plaatsing, beheer, onderhoud en exploitatie van laadpalen. Een CPO wordt ook wel ‘infraprovider’ genoemd.

Kencijfers Laadinfrastructuur
Richtlijnen voor het aantal te plaatsen laadpunten voor elektrisch rijders op parkeerplaatsen in openbaar gebied. De cijfers bevorderen een afgewogen parkeerbalans tussen elektrische en niet-elektrische voertuigen. Direct naar de Kencijfers.

Laaddienstverlener
Verkoopt laaddiensten (zoals facturering van het gebruik van laadpalen) aan e-rijders biedt toegang tot het gebruik van laadpalen. Een laaddienstverlener wordt ook wel ‘serviceprovider’ genoemd.

Onafhankelijk Aanvraagportaal Laadpunten
Een gezamenlijk uniform aanvraagportaal waar e-rijders een publiek laadpunt kunnen aanvragen voor elektrisch vervoer. Het IT-systeem biedt inzicht en afstemming tussen meerdere partijen in een gemeente. Meer informatie.

Oplaadvak
Een vak, ter grootte van een standaardparkeervak, dat uitsluitend bedoeld is om elektrische auto’s op te laden.

Oplaadlocatie
Plaats waar opgeladen kan worden, op een of meer parkeervakken die voorzien zijn van een laadpaal.

Laadpaal
Object met daarop één of meer oplaadpunten. In het spraakgebruik ook wel een ‘oplaadpaal’.

Laadpunt
Fysieke stekkeraansluiting op de laadpaal (‘stopcontact’), waaraan een e-rijder een elektrisch voertuig kan opladen door deze aan te sluiten met een oplaadkabel.