11. Type gebruikers

Er zijn verschillende gebruikers van elektrische auto’s, die – vaak op een specifieke wijze – behoefte hebben aan een mogelijkheid om op te laden. In de gemeentelijke situatie kunnen de volgende hoofdgroepen gebruikers worden onderscheiden:

Bewoners
Inwoners van de gemeente die zelf in het bezit zijn van een elektrische auto, of die via hun werkgever of leasemaatschappij de beschikking hebben gekregen over een elektrische auto voor woon-werkverkeer en privégebruik.

Bedrijven
Bedrijven met eigen elektrische auto’s of busjes; werknemers die gebruikmaken van elektrische auto’s voor woon-werkverkeer en/of zakelijk gebruik. Ook bedrijven met elektrische auto’s in het eigen ‘wagenpark’ vallen hieronder – deze worden vaak als poolauto ingezet.
Tot slot behoren ook taxiondernemingen met elektrische voertuigen tot deze groep.

Bezoekers van bedrijven (klanten, zakelijk bezoek)
Sommige bedrijven willen hun klanten op eigen terrein een oplaadpunt aanbieden. Het is gunstig als het oplaadpunt openbaar toegankelijk is (niet alleen voor bezoekers van het bedrijf), en op verschillende kaarten en websites zichtbaar is. Voor bedrijven die een oplaadpunt ‘op straat’ willen, kan de gemeente meewerken aan de realisatie van een (openbaar) oplaadpunt als het te verwachten bezoek langer dan twee uur aanwezig is en er meerdere bedrijven in de omgeving zijn waarvoor het oplaadpunt nut heeft. De ‘ladder van laden’ biedt hiervoor nader houvast.

Bezoekers aan de gemeente
Er kan een onderverdeling worden gemaakt tussen bezoekers die langer dan 2,5 uur achtereen parkeren (en gebruik kunnen maken van een ‘normaal’ oplaadpunt) en bezoekers die korter dan 2,5 uur achtereen parkeren (en gebruik maken van een snellaadpunt). Bezoekers die langer dan 2,5 uur aanwezig zijn en dus gebruik kunnen maken van een ‘normaal’ oplaadpunt, zijn gebaat bij strategische oplaadpunten die verspreid zijn over de gemeente. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de door anderen aangevraagde oplaadpunten op straat. Bezoekers die korter dan 2,5 uur aanwezig zijn, hebben vooral behoefte aan een snellaadpunt. De markt zet in op het realiseren van snellaadpunten bij tankstations en horeca.

Bezoekers maken waar mogelijk ‘gastgebruik’ van private oplaadpunten bij bedrijven en particulieren.

Koppeling van oplaadpunten aan gebruikers
De verschillende doelgroepen vragen om verschillende laadlocaties. Eigenaars/bewoners/bedrijven hebben behoefte aan een oplaadpunt zo dicht mogelijk bij hen in de buurt. Hierbij spreken we van oplaadpunten op basis van een duidelijke vraag of behoefte. Deze zijn direct gerelateerd aan een gebruiker van een elektrische auto. Voor bezoekers kunnen oplaadpunten geplaatst worden op locaties waar elektrische auto’s zijn te verwachten. Deze locaties worden vaak ‘strategische locaties’ genoemd. Hieraan is niet direct een gebruiker gekoppeld.