07. Plaatsen van laadpalen

Doorgaans zorgt de exploitant voor alle stappen die nodig zijn om een laadpaal daadwerkelijk te kunnen plaatsen. De gemeente speelt hierbij zodoende een beperkte rol.

De exploitant zorgt voor:

  • het afstemmen van de werkzaamheden rondom het plaatsen van de laadpaal;
  • het aanvragen van de vergunningen bij de gemeente en het energiecontract;
  • het aansluiten van de laadpaal op het elektriciteitsnet;
  • en de afstemming met de gemeente over de inrichting van de laadlocatie.

De gemeente kan in dit proces zorgen voor snelle verstrekking van de vergunningen. Ook is de inrichting van de laadlocatie vaak een gemeentelijke taak. De gemeente plaatst de bebording en brengt eventueel belijning aan op het parkeervak. Soms is het ook nodig om aanrijdbeveiliging te plaatsen.

ElaadNL
ElaadNL begeleidt de markt namens de samenwerkende netbeheerders (Cogas, Endinet, Enexis, Liander, Stedin en Westland Infra) bij het aansluiten van publieke laadpunten op het elektriciteitsnet. Via de portal op de website kunnen aanvragen voor aansluitingen van laadpalen gedaan worden. Ook bestaande aansluitingen kunnen hier gewijzigd of verwijderd worden. Daarnaast is het mogelijk een locatiecontrole aan te vragen, om te bepalen of een locatie technisch geschikt is om een laadpaal aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Met deze service maken netbeheerders het eenvoudiger om laadpalen aan te sluiten.