05. Vergunningenmodel laadpalen

Het primaire uitgangspunt van het vergunningenmodel : elke partij die aan de door een gemeente opgestelde beleidsregels voldoet, krijgt toestemming om in de openbare ruimte laadpalen te plaatsen, beheren en exploiteren. Toestemming verlenen kan via een vergunning, maar soms ook via een overeenkomst. In Nederland zijn er op dit moment diverse gemeenten die werken met het vergunningenmodel, zoals Katwijk, Dordrecht en Gorinchem.

Als u binnen uw gemeente wilt gaan werken met het vergunningenmodel, stelt u om te beginnen beleidsregels op. Deze regels vormen de voorwaarden waartegen partijen laadpalen kunnen realiseren. Beleidsregels kunnen ieder moment worden aangepast aan voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen. Voor deze beleidsregels kunt u het model beleidskader van de VNG gebruiken.

In deze voorwaarden kunt u bijvoorbeeld aandacht besteden aan:

 • De regie voor de gemeente bij het kiezen van locaties van laadpalen. Dit betekent dat de gemeente kan besluiten om een laadpaal op een bepaalde locatie wel of niet toe te staan.
 • Algemene uitgangspunten waaronder het plaatsen van een laadpaal mogelijk is. Een belangrijke voorwaarde is vaak dat er nog geen andere laadpaal binnen een loopafstand van bijvoorbeeld 250 of 300 meter is geplaatst.
 • Het bestemmen van een parkeerplek bij een laadpaal voor ‘opladen van een elektrische auto’ middels een verkeersbesluit.
 • De vormgeving van de laadpaal: doorgaans beperkt dit zich tot de kleurstelling en hoogte van de laadpaal.
 • De functionaliteit van de laadpaal: deze moet goed functioneren, veilig zijn voor gebruikers en gerepareerd worden als deze defect is.
 • De voorwaarden voor het intrekken van de vergunning voor een laadpaal op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld als een paal structureel niet wordt gebruikt of niet goed functioneert.
 • Dat de laadpaal interoperabel is. Dit wil zeggen dat deze toegankelijk is voor alle laadpassen die geschikt zijn voor openbare laadpalen.

Zie voor een volledig overzicht van de mogelijkheden het model beleidskader van de VNG.

In de praktijk
Op de gemeentelijke website maakt u kenbaar dat e-rijders een laadpaal kunnen aanvragen. Ook vermeldt u hier met welke marktpartij(en) de gemeente samenwerkt. De e-rijder doet vervolgens een aanvraag bij de marktpartij. De marktpartij zorgt voor de contacten met de aanvrager en de keuring van de aanvraag volgens de voorwaarden van de gemeente. U geeft akkoord op de uiteindelijke locatie (en heeft hierin een bepalende rol), verstrekt de benodigde vergunning aan de marktpartij en publiceert een verkeersbesluit, als dit nodig is. De marktpartij zorgt voor de daadwerkelijke plaatsing en het beheer en onderhoud van de laadpaal. De gemeente richt uiteindelijk het parkeervak in en plaatst de bebording.

Belangrijke aandachtspunten en overwegingen:

 • Het vergunningenmodel kan inhouden dat u samenwerkt met meerdere marktpartijen. Een mix van palen met een verschillend uiterlijk is hiervan een gevolg. U kunt in uw beleid wel sturen op hoogte en kleur, mits binnen de standaardkleuren. Bij afwijkende kleuren zal er sprake zijn van meerkosten.
 • In het algemeen is er vanuit de gemeente geen sturing mogelijk op het laadtarief voor de gebruiker. Dit bepaalt de marktpartij. Gevolg kan zijn dat de laadpalen in de gemeente verschillende laadtarieven hebben. In combinatie met een subsidieregeling kunt u echter wel sturen op een laag laadtarief.
 • De kosten voor de gemeente beperken zich in dit model veelal tot het verkeersbesluit (indien van toepassing) en het inrichten van de parkeerplaats voor alleen opladen. De e-rijder betaalt bij dit model vaak een hoger laadtarief dan bij een aanbesteding of concessie waarbij de overheid mee financiert. De gemeente heeft wel de mogelijkheid om een subsidie toe te passen, zoals hierboven beschreven.
 • Het vergunningenmodel zorgt voor continue marktwerking met een lage drempel voor marktpartijen om deel te nemen en laadpalen te realiseren. Een partij kan immers ook op kleinere schaal uitrollen.
 • De meeste gemeenten die een dergelijk model hanteren, geven enkel een vergunning af aan de marktpartij. Er zijn ook gemeenten die liever een overeenkomst afsluiten.
 • De vergunning bevat altijd een herhaling van de door de gemeente opgestelde beleidsregels die relevant zijn voor de exploitatieperiode. Mocht een partij niet voldoen aan de beleidsregels, kan de vergunning altijd ingetrokken worden.
 • Zodra er (technologische) of beleidsmatige ontwikkelingen zijn die bijvoorbeeld passen in de energietransitie, kan dit direct aangepast worden in de beleidsregels. Op deze manier kunt u flexibel inspelen op veranderingen.

Wilt u meer informatie over het toepassen van het vergunningenmodel in uw gemeente? Neem dan contact op met ons expertteam.

 

Bronnen:

VNG, model beleidskader