06. Concessiemodel laadpalen

Het primaire uitgangspunt van het concessiemodel: één of enkele partijen verkrijgen het exploitatierecht voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte. Deze partijen worden doorgaans geselecteerd via een inkoopprocedure.

Zodra de waarde van de concessie de Europese drempelwaarde overstijgt of een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft dienen de beginselen van het Europese aanbestedingsrecht gevolgd te worden. Onder andere de gemeente Arnhem en een samenwerking van Gelderse gemeenten realiseren inmiddels succesvol laadpalen in een concessiemodel.

Effecten van de keuze voor het concessiemodel
De voornaamste effecten van de keuze voor het concessiemodel zijn:

 • In het concessiemodel is het mogelijk dat meerdere gemeenten samenwerken om laadpalen te plaatsen. De gemeenten kunnen hiervoor gezamenlijk één of meerdere laadpaal-exploitanten selecteren.
 • In het concessiemodel is er veelal een aanvullende bijdrage per laadpaal nodig door gemeente en/of andere decentrale overheden. De concessiehouder dient daarom via een (openbare en mogelijke Europese) aanbestedingsprocedure geselecteerd te worden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is om de samenwerking tussen de gemeenten goed te borgen, onder meer waar het gaat om de verplichtingen vanuit de Aanbestedingswet voor het opdelen van werken in verschillende percelen.
 • Via het concessiemodel kan de gemeente aan de concessiehouder(s) afdwingen dat ook bij minder rendabele locaties laadpalen geplaatst moeten worden. Desgewenst kunnen de opdrachtgever en de exploitant afspraken maken over de risico’s. Zo wordt ook het plaatsen van laadpalen voor bijvoorbeeld bezoekers of op zichtlocaties mogelijk.
 • De gemeente of opdrachtgever kan na afloop van de concessie de laadpalen in eigendom krijgen en via een nieuwe selectieprocedure weer een nieuwe exploitant selecteren. Zo borgt de gemeente zekerheid voor langere termijn.
 • Een keuze voor een concessie betekent dat er op het moment van de selectie één of meerdere laadpaal-exploitanten worden geselecteerd. Deze partijen krijgen het recht om de laadpalen voor een bepaalde periode te exploiteren (periode wordt bepaald in de concessie). Dat betekent dat er daarna sprake is van een ‘gesloten’ situatie: andere exploitanten mogen geen laadpalen plaatsen.
 • Via een concessie worden innovaties afdwingbaar. In de overeenkomst kan de opdrachtgever bijvoorbeeld vastleggen dat de concessiehouder verplicht is om gewenste innovaties door te voeren, ook als die pas na gunning worden ontwikkeld.
 • Het concessiemodel biedt zekerheid voor (toekomstige) e-rijders als meerdere gemeenten samenwerken. Op dat moment ligt er namelijk een garantie dat een exploitant een laadpaal dient te plaatsen, mits de gemeente de beoogde locatie goedkeurt. Elektrisch rijden wordt daarmee toegankelijker.
 • De concessiehouder heeft de zekerheid dat aanvragen uit een bepaalde regio naar één of enkele laaddienstverleners gaan. Daardoor wordt een lagere prijs mogelijk en neemt de kans of uitrol toe.

Belangrijkste afspraken in een concessieovereenkomst
In een concessieovereenkomst zijn onder andere afspraken mogelijk over:

 • De regie voor de gemeente bij het kiezen van locaties van laadpalen. Dit betekent dat de gemeente kan besluiten om een laadpaal op een bepaalde locatie wel of niet toe te staan. Desgewenst bepaalt de gemeente vooraf mogelijke locaties voor laadpalen.
 • Algemene uitgangspunten waaronder het plaatsen van een laadpaal mogelijk is. Een belangrijke voorwaarde is vaak dat er nog geen andere laadpaal binnen een loopafstand van bijvoorbeeld 250 of 300 meter is geplaatst.
 • Het bestemmen van een parkeerplek bij een laadpaal voor ‘opladen van een elektrische auto’ middels een verkeersbesluit. Doorgaans kiezen gemeenten er voor om de kosten voor het verkeersbesluit inclusief het plaatsen van het verkeersbord voor rekening te nemen.
 • De vormgeving van laadpalen, doorgaans beperken de voorwaarden zich alleen tot de kleurstelling van de laadpaal.
 • Een eventuele aanvullende bijdrage per laadpaal.
 • Indien gewenst de tarifering die kan bestaan uit een starttarief, tarief voor het gebruik en een tarief dat stimuleert om een elektrische auto te verplaatsen als deze vol is.
 • Het doorvoeren van innovaties.

Wilt u meer informatie over het toepassen van het concessiemodel in uw gemeente? Neem dan contact op met ons expertteam.