06. Handhaving

Parkeercontroleurs (BOA’s) van de gemeente en de politie kunnen controleren op het juiste gebruik van de parkeerplekken bij laadpalen.

Zij kunnen een boete uitdelen als een auto niet via een laadkabel is verbonden met de laadpaal, terwijl het parkeervak wel de doelbestemming ‘opladen van elektrische voertuigen’ heeft.

Over handhaving zijn wel vaak aanvullende afspraken nodig met de afdeling Handhaving of de politie. Dit is onderdeel van het beleidstraject dat bij een gemeente wordt doorlopen.