07. Opdrachtenmodel laadpalen

In het opdrachtenmodel koopt de gemeente (of een samenwerking van gemeenten) het plaatsen en exploiteren van laadpalen in. Dit betekent dat de Charge Point Operator (CPO) die de laadpalen plaatst en exploiteert hiervoor een éénmalige en/of periodieke (bijv. maandelijks of jaarlijks) opdracht ontvangt.

In het opdrachtenmodel zijn de risico’s voor de exploitant van de laadpalen beperkt, aangezien de gemeente – doorgaans significant – bijdraagt in de kosten voor de exploitatie. Onder andere de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag werken met het opdrachtenmodel. Ook de provincie Noord-Brabant realiseert via het opdrachtenmodel in ongeveer veertig Brabantse gemeenten laadpalen.

Effecten van de keuze voor het opdrachtenmodel

 • In het opdrachtenmodel is het mogelijk dat meerdere gemeente samenwerken om laadpalen te plaatsen. De gemeenten kunnen hiervoor gezamenlijk één of meerdere exploitanten selecteren.
 • In het opdrachtenmodel koopt de gemeente het plaatsen en exploiteren van de laadpalen in. Dit betekent dat de gemeente hier ook financieel aan bijdraagt. De gemeente dient in het opdrachtenmodel rekening te houden met de wet- en regelgeving rond inkoop. Drempelbedragen die de gemeente heeft vastgesteld zijn daarbij vaak bepalend over hoe de inkoopprocedure er uit ziet.
 • Via het opdrachtenmodel heeft de gemeente sterke regie. Zo is het mogelijk om specifieke eisen te stellen aan de vormgeving, kleurstelling en ook locaties van laadpalen. Het is mogelijk om af te dwingen dat op een bepaalde locatie laadpalen worden geplaatst. Ook kan de gemeente een bepaalde prijs voor het laden (bijv. tarief per kWh) vaststellen.
 • De gemeente of opdrachtgever kan aan het einde van een contractperiode een nieuwe exploitant selecteren. Zo borgt de gemeente zekerheid voor langere termijn.
 • Via een samenwerkingscontract / opdracht worden innovaties afdwingbaar. In de overeenkomst kan de opdrachtgever bijvoorbeeld vastleggen dat de concessiehouder verplicht is om gewenste innovaties door te voeren, ook als die pas na gunning worden ontwikkeld.
 • Het opdrachtenmodel biedt zekerheid voor (toekomstige) e-rijders. Als een verzoek aan de voorwaarden voldoet, wordt een nieuwe laadpaal ook werkelijk geplaatst.

Belangrijkste afspraken in het opdrachtenmodel

 • De regie voor de gemeente bij het kiezen van locaties van laadpalen. Dit betekent dat de gemeente kan besluiten om een laadpaal op een bepaalde locatie wel of niet toe te staan. Desgewenst bepaalt de gemeente vooraf mogelijke locaties voor laadpalen.
 • Het bestemmen van een parkeerplek bij een laadpaal voor ‘opladen van een elektrische auto’ middels een verkeersbesluit. Doorgaans kiezen gemeenten er voor om de kosten voor het verkeersbesluit inclusief het plaatsen van het verkeersbord voor rekening te nemen.
 • De vormgeving van laadpalen, zoals de kleurstelling van de laadpaal.
 • Het laadtarief inclusief de tariefstructuur (zoals tarief per kWh, starttarief* en connectietarief**).
 • Het doorvoeren van innovaties.
 • Looptijd van het samenwerkingscontract en voorwaarden voor overdracht / verwijderen van de laadpalen aan het einde van de

*    Het starttarief is het tarief dat u moet betalen om de laadsessie op te starten
** Het connectietarief  is een tarief dat u moet betalen voor het parkeren zonder laden

Wilt u meer informatie over het toepassen van het concessiemodel in uw gemeente? Neem dan contact op met ons expertteam.