09. Verplaatsen of verwijderen van laadpalen

Soms is het noodzakelijk of wenselijk om een laadpaal te verplaatsen. Dit komt bijvoorbeeld voor als een laadpaal niet of te weinig wordt gebruikt of als vanwege een wegreconstructie een tijdelijk of permanente verplaatsing nodig is.

Een verplaatsing kost tijd en geld. Het proces voor het plaatsen van een laadpaal wordt vaak van voor af aan doorlopen, inclusief de bijkomende kosten voor de procedures en het uitvoeren van de werkzaamheden. De gemeente kan voor het verplaatsen van een laadpaal een verzoek indienen bij de betreffende exploitant. In de afspraken tussen exploitant en gemeente staat doorgaans ook welke partij de kosten draagt voor het verplaatsen of verwijderen van een laadpaal.