01. Prettigere leefomgeving

(Volledig) elektrische auto’s zijn schoon en geruisloos. Dat zorgt voor een prettigere leefomgeving. De groei van het aantal elektrische auto’s kan de luchtkwaliteit én de kwaliteit van leven voor inwoners van uw gemeente verbeteren.

Minder CO2 uitstoot
Elektrische auto’s hebben over de hele keten – gemeten van productie tot en met gebruik – een duidelijk lagere uitstoot van CO2, dan vergelijkbare auto’s met een verbrandingsmotor . Dit draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Wanneer een elektrische auto volledig op groene stroom rijdt, is de CO2-uitstoot zelfs nul. Volgens TNO en CE Delft kan een volledig elektrische auto die op de gemiddelde Nederlandse elektriciteitsmix rijdt (opgewekt met gas, kolen en duurzame energie) de CO2-uitstoot ongeveer halveren ten opzichte van auto’s met een verbrandingsmotor. Voor plug-in hybride voertuigen is de daling van de CO2-uitstoot ongeveer 3 tot 10%. Hierbij is aangenomen dat de aandrijving voor 13 tot 38% van de kilometers volledig elektrisch is. Neemt het aandeel duurzame energie in de elektriciteitsmix toe, dan daalt de CO2-uitstoot.
Bovendien moet de extra CO2-uitstoot bij het gebruik van ‘grijze stroom’ worden gecompenseerd. Het missiehandelssysteem dat is vastgelegd in Europese wetgeving bepaalt namelijk dat de industrie en elektriciteitsproductie onder een CO2-plafond vallen. Dit betekent dat als de vraag naar elektriciteit toeneemt, de extra CO2-uitstoot als gevolg hiervan ergens anders tot een vergelijkbare afname moet leiden. De opkomst van elektrisch vervoer leidt daardoor tot lagere CO2-uitstoot.

Verbetering luchtkwaliteit
Elektrische auto’s stoten lokaal geen NOx en fijnstof uit. Dit draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden en dorpen. En dat is nodig, want nog altijd worden op verschillende plaatsen in Nederland de Europese normen voor luchtkwaliteit overschreden. Het RIVM stelt dat blootstelling aan fijnstof leidt tot levensduurverkorting, ook wel vroegtijdige sterfte. Hierbij gaat een mens niet dood aan fijnstof maar aan een ziekte die door fijnstof wordt verergerd. Naast vroegtijdige sterfte zijn in onderzoeken ook andere effecten waargenomen. Deze effecten zijn bijvoorbeeld verergering van bestaande ziekten, aandoeningen van hart- en vaatstelsel, aan luchtwegen en longen, de hiermee verbonden toename van ziekenhuisopnames, klachten en symptomen en verzuim op school en werk.

De milieubelasting van accu’s van elektrische voertuigen
In bijna alle elektrische auto’s zitten lithiumbatterijen. Deze accu’s zijn veilig voor het milieu en zijn goed te recyclen. Er zijn al fabrieken voor hergebruik van lithiumaccu’s. Voorbeeld: de buurman van Tesla in Nevada. Naarmate het aantal elektrische voertuigen toeneemt, wordt recyclen profijtelijker. Goedkopere loodaccu’s zijn minder goed voor het milieu, maar kunnen wel voor 95% gerecycled worden.
Daarnaast worden accu’s na gebruik in een elektrische auto ook hergebruikt in een zogenaamde second-life toepassing. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag van lokale wind- of zonne-energie.

Verminderen van verkeerslawaai
Elektrische auto’s produceren weinig motorgeluid en zijn daardoor bij lage snelheden (in steden en dorpen) geruisloos. Hierdoor kunnen elektrische auto’s de geluidsoverlast van verkeer in uw gemeente aanzienlijk beperken.

Meer informatie over de effecten van het ontbreken van motorgeluid is beschikbaar in het artikel ‘hoe veilig is een elektrisch voertuig?‘.

Bronnen: