03. Stijgende behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte

Steeds meer mensen hebben een elektrische auto. Vrijwel elke gemeente krijgt dan ook vragen van inwoners en bedrijven over het laden in de openbare ruimte.

Voor veel gemeenten is dit een belangrijke aanleiding om met een publieke laadinfrastructuur aan de slag te gaan; de behoefte aan openbare laadpalen door inwoners neemt simpelweg toe.

De gemeente is eigenaar en beheerder van de openbare ruimte
In Nederland beschikt ongeveer 75% van de huishoudens niet over de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Zij zijn voor het laden van elektrische auto’s afhankelijk van publiek toegankelijke laadvoorzieningen. Bijna altijd is daarvoor een voorziening in de openbare ruimte nodig. De gemeente is eigenaar en beheerder van de openbare ruimte en speelt daarom een belangrijke rol bij de plaatsing van laadpunten in de openbare ruimte. De exacte invulling van deze rol hangt af van de wensen en ambities van de gemeente.

Laden voor bezoekers
Laadpunten voorzien niet alleen in een behoefte van inwoners en bedrijven, ze zijn ook aantrekkelijk voor bezoekers van een gemeente. U kunt er daarom voor kiezen om laadvoorzieningen te plaatsen als teken van gastvrijheid. Denk daarbij aan veel bezochte locaties in het centrum, aan winkelboulevards en aan toeristische plekken.