04. Economische kansen voor de gemeente

Elektrisch vervoer biedt kansen voor Nederland en voor gemeenten.

Sterkere Nederlandse economie
Elektrisch vervoer draagt bij aan een sterkere economische positie van Nederland. De opschaling van elektrisch vervoer geeft Nederland een interessante kans om als proeftuin voor innovaties een sterke concurrentiepositie in te nemen. Nederland, met haar korte afstanden, vlakke land en dichtbevolkte Randstad, is daarvoor heel geschikt. Nederland heeft op dit moment een internationale koploperspositie op het gebied van elektrisch vervoer.

Onder andere het marktmodel voor interoperabel laden is in Nederland ontwikkeld, waarmee het mogelijk is met één pasje op alle laadpalen in Nederland te kunnen laden. Daarnaast kent Nederland een aantal vooraanstaande projecten zoals de elektrische taxi’s op Schiphol, praktijkproeven met elektrische auto’s en een sterke samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen.

Daarnaast blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) dat de werkgelegenheid in elektrisch vervoer in 2015 is toegenomen tot 3.200 banen. Bedrijven in deze sector waren goed voor 820 miljoen euro aan productie en 260 miljoen. Internationaal is Nederland een van de koplopers op het gebied van elektrisch vervoer. De export en samenwerking met buitenlandse partijen neemt toe.

Omringende landen zijn ook hard bezig met grootscheepse innovatie op dit terrein. Deze ambitie vraagt snel en doortastend optreden van overheid en bedrijfsleven.

Economische kansen voor de gemeente
Elektrisch vervoer kan bijdragen aan versterking van de lokale economie op twee manieren. Ten eerste kunnen bedrijven en gemeente initiatieven ontwikkelen die werkgelegenheid opleveren. Ten tweede maakt de aanwezigheid van bijvoorbeeld laadinfrastructuur de gemeente tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats voor bedrijven die zich met duurzaamheid willen profileren.

Bronnen: