08. Elektrisch vervoer in cijfers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt maandelijks een overzicht samen van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland in cijfers, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De afgelopen jaren is het aantal geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland flink toegenomen.

Waren dit op 31 december 2011 nog 1.658 elektrische voertuigen (personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen, driewieligen en motorfietsen), drie jaar later is dit getal opgelopen tot 46.111. Inmiddels rijden er maar liefst 98.141 elektrische voertuigen rond (per 31 augustus 2016). Onderstaand figuur laat de groei van het aantal elektrische auto’s in Nederland zien. Het blauwe vlak zijn hierbij de plug-in hybride elektrische auto’s en het oranje vlak zijn de volledig elektrische auto’s. Bekijk het actuele (maandelijks bijgewerkte) overzicht van RVO.

groeicurve elektrisch vervoer aug 2016
Bron: RVO.nl, ‘cijfers elektrisch vervoer’ (t/m augustus 2016)

Doelstelling van de Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft als doelstelling opgenomen dat er in 2020 in Nederland 200.000 elektrische auto’s rondrijden. In de brandstofvisie (die is opgesteld als uitwerking van het Energieakkoord) is de ambitie opgenomen dat in 2035 alle nieuw verkochte auto’s in Nederland zero-emissie zijn met een elektrische aandrijving.

Uit een voorspelling van de groei van het aantal elektrische voertuigen tot 2020 blijkt dat de verkoop van het aantal volledig elektrische voertuigen de komende jaren sterk zal stijgen tot 70.000 stuks in 2020 tegenover 11.000 in 2016. Het aantal volledig elektrische auto’s zal de komende 3,5 jaar zeven keer in omvang toenemen.

Cijfers over (publieke) laadinfrastructuur
Als we kijken naar het aantal laadpunten in Nederland laten de cijfers van RVO zien dat er momenteel (per 31 augustus 2016) 8.782 publieke laadpunten zijn (24/7 toegankelijk), 15.179 semi-publieke laadpunten (beperkt openbaar toegankelijk) en 541 publieke en semi-publieke snellaadpunten. Het aantal private laadpunten is een inschatting op basis van onderzoek in 2012 en extrapolatie op basis van geregistreerde EV’s, en komt neer op 55.000 laadpunten op 31 december 2015. Meer informatie en de actuele cijfers van RVO.

Bronnen: