04. Hoe veilig is een elektrisch voertuig?

Uit onderzoek blijkt dat elektrische voertuigen minstens zo veilig zijn als conventionele voertuigen.

Veiligheidstesten voor elektrische voertuigen
Sinds 1 april 2011 bevat de ‘Wegenverkeerswet 1994’ eisen voor elektrisch aangedreven en hybride voertuigen. Alle nieuwe automodellen zijn wettelijk verplicht om bepaalde veiligheidstesten te ondergaan voordat ze verkocht mogen worden. Zo worden nieuwe productiemodellen onderworpen aan de botsproeven van EuroNCAP. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Europese consumentenorganisaties. In deze botsproeven behalen hybride en elektrische auto’s vaak 4 of 5 sterren, net zoals benzine- en dieselauto’s. De consument kan van een elektrische auto dus dezelfde hoge veiligheidsstandaard verwachten als van andere auto’s. Meer informatie over de veiligheidseisen waaraan elektrische voertuigen moeten voldoen is te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Veiligheid bij ongelukken
Bij een ongeval met een elektrisch voertuig bestaat het gevaar dat delen onder stroom komen te staan of dat er door kortsluiting brand ontstaat. Uit onderzoek van het Duitse expertisecentrum DEKRA blijkt dat elektrische voertuigen met een lithium-ion accu bij brand minstens zo veilig zijn als voertuigen met verbrandingsmotoren en conventionele accu’s. De vlammen- en rookontwikkeling bij brandende accu’s is zelfs duidelijk minder dan bij brandende benzine en diesel. Bovendien verspreidt het vuur zich minder snel omdat er geen brandbare vloeistoffen uit de lithium-ion accu’s lekken.
Elektrische auto’s worden bovendien opgenomen in het ‘Crash Recovery-systeem’ dat gekoppeld is aan het kentekenregister. Bij het intypen van een kenteken komt meteen naar voren hoe brandweerlieden een elektrische auto na een ongeluk het best kunnen benaderen, waar ze wel en niet in de auto mogen knippen of hoe ze een vuur moeten doven. Daarnaast hebben fabrikanten uitgewerkte protocollen voor incidenten met hun elektrische auto’s, ook bij een eventuele brand.

Veiligheid bij ongelukken blijkt nog wel een aandachtspunt. Een voorbeeld hiervan is een ongeluk met een elektrische auto, waarbij de berging van het voertuig vertraging opleverde door elektrocutiegevaar. Normaal gesproken is het uitschakelen van elektrische batterijen geen probleem, maar in dit geval wel. Opgemerkt moet worden dat het hier wel ging om een zeer uitzonderlijk geval. Bron.

Veiligheid op de weg
Het vrijwel geluidloze karakter van de elektromotoren in elektrische voertuigen kan lastig zijn voor fietsers en voetgangers. Bij rijsnelheden tot ongeveer 25 km/h maakt een elektrisch aangedreven voertuig amper geluid. Daarboven is het geluid van de banden en windgeruis overheersend. Dat elektrische auto’s zo weinig geluid maken, maakt de kans op ongelukken met voetgangers niet groter, blijkt uit onder andere een studie van de SWOV ‘Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen’. Ook is er geen verschil in de onveiligheidsbeleving van voetgangers in vergelijking met conventionele auto’s. Steeds vaker beschikken elektrische auto’s over een claxon voor langzaam verkeer; deze claxon waarschuwt bijvoorbeeld fietsers en voetgangers op een subtiele wijze. Overigens worden auto’s met een verbrandingsmotor ook steeds stiller: weggebruikers zullen steeds meer gewend raken aan voertuigen die weinig of geen geluid maken.

Meer informatie 
Meer informatie over de veiligheid van elektrische voertuigen is te vinden in de Factsheet ‘Elektrische auto’s en veiligheid’ op de website van Infopunt Veiligheid.

Bronnen: