01. Beleid voor laden in de openbare ruimte

Steeds meer mensen hebben een elektrische auto, en daarmee is er een groeiende behoefte aan laadvoorzieningen in de openbare ruimte. Elke gemeente krijgt hier als beheerder en eigenaar van de openbare ruimte mee te maken. E-rijders die niet op eigen terrein kunnen parkeren en laden zijn aangewezen op een laadpunt in de openbare ruimte. Veel e-rijders stappen naar de gemeente met een verzoek voor een openbare laadvoorziening.

Verwachtingen van e-rijders
E-rijders verwachten dat de gemeente duidelijkheid geeft over hoe het laden van een elektrische auto in de openbare ruimte plaats kan vinden. Plaatst de gemeente laadpunten of faciliteert zij marktpartijen om dat te doen? Of verwijst de gemeente e-rijders door naar de reeds bestaande laadvoorzieningen? En hoe gaat de gemeente om met het parkeren bij een laadpunt?

Beleid biedt duidelijkheid voor e-rijders
Als u beleid opstelt voor het laden van elektrische auto’s in de openbare ruimte, kunt u al deze vragen beantwoorden. Daarmee helpt u ook toekomstige e-rijders: veel automobilisten willen duidelijkheid over laadmogelijkheden in de buurt, voordat zij een elektrische auto aanschaffen.
Onderzoek wijst uit dat er in gemeenten met een duidelijk beleid voor laadvoorzieningen, significant meer elektrische auto’s zijn dan in gemeenten zonder zulk beleid.

Hoe beleid ontwikkelen?
Bij het ontwikkelen van beleid voor het opladen van elektrische voertuigen krijgt u met veel afwegingen te maken. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met het installeren en beheren van laadpalen in de openbare ruimte? Oftewel, hoe zorgt de gemeente voor laadpalen in de openbare ruimte en hoe ziet de organisatie en financiering er uit?

Ook als een derde partij een laadpaal in de openbare ruimte wil plaatsen, is er toestemming van de gemeente nodig. Zo ontstaat er een afspraak tussen de gemeente en een derde partij. Het ligt voor de hand dat u deze toestemming alleen verleent als het aanbod voldoet aan duidelijke eisen en wensen.

Het ontwikkelen van beleid verloopt via de volgende stappen:

 • Bepaal de rol van de gemeente voor het laden in de openbare ruimte.
  Door het bepalen van de rol kiest u een vertrekpunt voor het beleid. We onderscheiden vier rollen: stimuleren, faciliteren, reageren en inperken.
 • Bepaal welke laadoplossingen de gemeente passend vindt.
  Er zijn verschillende laadoplossingen op de markt, bijvoorbeeld de verlengde huisaansluiting of de publiek toegankelijke laadpaal in de openbare ruimte.  Ook zijn er innovatieve oplossingen, zoals het verwerken van laadpunten in lantaarnpalen of in de grond. Welke oplossing past bij uw situatie?
 • Verken en kies hoe de gemeente laadpalen wil realiseren.
  Verschillende aanbieders kunnen laadpalen realiseren. Wil de gemeente met één of meerdere partijen samenwerken? En hoe ziet die samenwerking er organisatorisch en financieel uit?

Betrokken afdelingen binnen de gemeente
Bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor het laden van elektrische auto’s zijn doorgaans verschillende disciplines binnen de gemeentelijke organisatie betrokken:

 • Milieu: Elektrisch vervoer levert een bijdrage aan de milieudoelen.
 • Verkeer en vervoer: Elektrisch vervoer kan bijdragen aan duurzame mobiliteit doordat elektrische auto’s zuiniger zijn, minder CO2 uitstoten (afhankelijk van het gebruik) en  minder geluidshinder en luchtvervuiling veroorzaken. Deze afdeling is meestal verantwoordelijk voor het te nemen verkeersbesluit.
 • Economie: in relatie met het lokale bedrijfsleven: duurzame bedrijvigheid en werkgelegenheid.
 • Ruimtelijke ordening/openbare ruimte: openbare  oplaadinfrastructuur heeft impact op de openbare ruimte.
 • Parkeren: openbare oplaadinfrastructuur heeft invloed op het parkeerbeleid en de handhaving. Denk aan onder meer het opleiden en instrueren van BOA’s (Buitengewoon  Opsporings Ambtenaren) over elektrisch vervoer.
 • Communicatie: elektrisch vervoer is een belangrijk onderwerp om over te communiceren, gerelateerd aan duurzaamheidsambities van de gemeente en stimulering van elektrisch rijden.
 • Inkoop: vaak worden producten of diensten centraal ingekocht; daartoe geven inkoopadviseurs vaak een advies over de wijze van inkoop aan het management.
 • Juridische zaken: het afsluiten van overeenkomsten met particulieren en professionele partijen.
 • Vergunningen: verlenen van vergunningen.
 • Beheer: beheer en onderhoud van het openbaar gebied; kabels en leidingen.

Het loont om gezamenlijk met al deze afdelingen het beleid voor het laden van elektrische auto’s in uw gemeente op te stellen. Als de verschillende disciplines op de hoogte zijn van elkaars belangen en wensen, kunnen ook de afwegingen gezamenlijk worden gemaakt. Zo ontstaat een eenduidig beleid waar iedereen achter kan staan.

Gemeenten leggen hun beleid vaak vast in regels. Zo ook voor laadinfrastructuur van elektrisch vervoer. Hier twee voorbeelden van beleidsregels:

beleidsregels gemeente Noordwijk

beleidsregels gemeente Dordrecht

Wilt u ondersteuning bij het ontwikkelen van beleid? Neem dan contact op met ons expertteam.