03. Locatie van laadpalen bepalen

Een belangrijk stap bij het realiseren van laadpalen in de openbare ruimte is een weloverwogen locatiekeuze. Sommige gemeenten kiezen ervoor om op strategische zichtlocaties enkele palen te plaatsen, bijvoorbeeld voor openbare gebouwen als het gemeentehuis of het station. De e-rijder die in de gemeente woont of werkt, heeft echter vooral baat bij een locatie dichtbij het woon- of werkadres.

Vlekkenkaart mogelijke laadlocaties
Diverse gemeenten werken met een zogenaamde vlekkenkaart voor de mogelijke locaties van laadpalen. Deze kaart geeft zowel de gemeente als e-rijders en exploitanten duidelijkheid over waar laadpalen kunnen komen. De gemeente Arnhem werkt bijvoorbeeld met zo’n kaart.

Overwegingen bij het bepalen van laadlocaties
Allereerst is het aan te bevelen om als gemeente duidelijk beleid te formuleren, op basis waarvan laadlocaties worden bepaald. Zo zijn locaties gemakkelijk aan te wijzen en kunnen discussies over specifieke situaties vermeden worden.

De gemeente kan op basis van verschillende overwegingen de locaties van laadpalen bepalen:

  • Bundelen of spreiden. Een gemeente kan ervoor kiezen om laadpalen zo dicht mogelijk bij de gebruiker te realiseren. Een alternatief is om de laadinfrastructuur te bundelen, bijvoorbeeld op parkeerterreinen of een aantal parkeerplaatsen aan het begin van de straat.
  • Praktische mogelijkheden. De keuze van de exacte locatie is ook afhankelijk van de directe omgeving en technische mogelijkheden. Er moet rekening gehouden worden met boomwortels, kabels & leidingen en langzaam verkeersstromen.
  • Grotere of mindere behoefte aan parkeerplaatsen ter plekke. Een laadlocatie onttrekt (meestal) twee parkeervakken die mogelijk schaars zijn.
  • Bestaande parkeerregimes, zoals betaald parkeren, blauwe zones en vergunninghouderzones. Soms wordt een oplaadpunt gerealiseerd op een locatie waar een parkeerregime geldt met een parkeerduurrestrictie. Dit kan op gespannen voet staan met de tijdsduur die nodig is voor opladen.
  • Wel of geen verkeersbesluit. Om de exclusieve toepassing van een parkeerplaats te waarborgen is het wenselijk dat de gemeente een verkeersbesluit neemt waarin is vastgelegd dat een parkeerplaats alleen bedoeld is voor het opladen van een elektrisch voertuig. Dit is zichtbaar te maken door het plaatsen van een E4-bord of E8-bord voor personenauto’s met onderbord ‘opladen van elektrische voertuigen’. Deze borden worden officieel erkend in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).

Laadpalen op strategische locaties
Als service aan e-rijders plaatsen sommige gemeenten laadpalen op strategische locaties. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een winkelcentrum of een bedrijventerrein. Soms worden laadpalen ook strategisch geplaatst bij bedrijven, winkels of overheidsgebouwen vanwege de duurzame uitstraling. De praktijkervaring leert dat laadpalen op strategische (zicht)locaties relatief weinig worden gebruikt en daardoor een financiële bijdrage van de aanvrager nodig hebben.

Laadpalen in parkeergarages
Voor aanvragen in de binnenstad kan de gemeente er de voorkeur aan geven om na te gaan in hoeverre de aanvrager gefaciliteerd kan worden met een oplaadpunt in een gemeentelijke parkeergarage. Hier ligt een te maken afweging aan ten grondslag: enerzijds de wens om ‘blik van de straat te halen’, anderzijds het effect op de exploitatie van de parkeergarage. Hierbij is van belang dat rekening wordt gehouden met exploitatiemogelijkheden in de parkeergarage, de zichtbaarheid van de oplaadvakken en de technische mogelijkheden en realisatiekosten.

Laadpalen op aanvraag (ook wel: paal volgt auto)
Bewoners of bedrijven zonder gelegenheid om te laden en parkeren op eigen terrein vragen laadpalen aan voor het laden van een (nog aan te schaffen) elektrische auto. Over de mogelijkheid aanvragen in te dienen communiceert de gemeente vaak actief. De te plaatsen laadpaal blijft openbaar, iedereen mag er laden.

Laadpalen op laadpleinen
Het is ook mogelijk om in één keer een grotere hoeveelheid laadpunten te plaatsen, bijvoorbeeld op een laadplein. Dit kan kosten besparen. Ook hoeven er minder parkeerplaatsen afgekruist te worden. Een logisch moment voor de aanleg van een laadplein is bij de bouw van een nieuwe wijk of bij de herinrichting van een wijk. Meer informatie op andersladen.nl.

Publieke laadpunten combineren met bestaand straatmeubilair
Om kosten en ruimte te besparen zoeken gemeenten naar alternatieven voor de traditionele laadpaal. Dit om zoveel mogelijk laadpunten voor e-rijders beschikbaar te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door laadpunten te integreren in bestaand straatmeubilair, zoals lantaarnpalen, perscontainers of wegpaaltjes. Er lopen verschillende pilots voor dit soort alternatieven. Kijk voor meer informatie op andersladen.nl.

Wilt u dat iemand met u meedenkt over de locatiebepaling van laadpalen? Neem dan contact op met ons expertteam.