05. Opladen van elektrische voertuigen

Elektrische voertuigen laden op via het elektriciteitsnet. Het is veilig en efficiënt om hiervoor gebruik te maken van een speciaal laadpunt, dat is aangesloten op een aparte groep. Het laadpunt kunt u zien als het tankstation voor een elektrische auto.

Laden is ook mogelijk via een stopcontact, maar het maximale vermogen van een stopcontact is beperkt. Bovendien is de belasting van het laden voor een stopcontact erg zwaar, en kan er makkelijk slijtage en kortsluiting ontstaan.

Het laden van de auto gebeurt meestal op een laag vermogen, maar er zijn ook steeds meer laadpunten met een hoog vermogen.

Normaal laden
De meest gebruikelijke laadpalen hebben op dit moment een vermogen tot 22 kW. De laadtijd is afhankelijk van de capaciteit van de accu en de laadsnelheid. Het laden van een plug-in hybride elektrische auto duurt gemiddeld 2 uur, het laden van een volledig elektrische auto gemiddeld 6 tot 8 uur. Voor normaal laden bestaat er een internationale standaard, het zogenaamde type 2 mode 3 laden. Type 2 staat voor het soort stekker dat wordt gebruikt. Elk laadpunt in Nederland in de openbare ruimte beschikt over dezelfde stekker: de Mennekes-stekker. Mode 3 staat voor een bepaald communicatieprotocol. Via dit protocol communiceert het openbare laadpunt met de elektrische auto en controleert zo bijvoorbeeld of de aarding goed is. Dit maakt het laden veilig.

Snelladen
Een groot deel van de (volledig) elektrische auto’s kan ook snelladen, met een vermogen van meer dan 44 kW. Bij snelladen laadt de accu tot ongeveer 80% op in 30 minuten. Voor snelladen zijn speciale kabels en stekkers nodig. De verschillende typen automerken maken gebruik van verschillende standaarden voor snelladen en stekkers. Op dit moment zijn er drie typen standaarden voor snelladen: ChaDeMo, Combo CSS en AC-snelladen. Snelladers zijn steeds vaker uitgerust met al deze drie typen standaarden.

Snelladen gebeurt op een hoog vermogen. Daarom is er altijd een zware aansluiting op het elektriciteitsnet nodig. De investeringskosten zijn daarom hoog. Snelladen vindt daardoor vooral plaats op speciaal daarvoor ingerichte locaties, zoals bijvoorbeeld de snellaadlocaties van Fastned langs de Nederlandse snelwegen..
In de praktijk wordt snelladen vooral gezien als ‘laden om thuis te komen’: e-rijders gaan vooral snelladen als de resterende elektriciteit in de accu onvoldoende is om de gewenste afstand te rijden. Snelladen vormt op dit moment nog geen alternatief voor het normaal laden in de openbare ruimte.

Inductieladen
Inductieladen houdt in dat een accu draadloos wordt opgeladen. De techniek is vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld een elektrische tandenborstel. Om deze methode toe te passen worden inductieladers in het wegdek verwerkt. Deze techniek is nog in ontwikkeling, er lopen experimenten.

Batterij wisselen
Bij deze laadvorm wisselt de e-rijder een lege accu om voor een opgeladen accu. Deze mogelijkheid is momenteel niet beschikbaar op de Nederlandse markt.

Laadpas
Om gebruik te kunnen maken van een laadpaal in de openbare ruimte is een interoperable laadpas nodig. Er zijn diverse laadpasaanbieders, zogenaamde serviceproviders, actief op de markt.
De prijzen voor de stroom in kWh’s verschillen per aanbieder en type laadpaal. Een compleet overzicht is te vinden op Idolaad. De e-rijder sluit een overeenkomst met de laadpasaanbieder. De geladen kWh’s worden geregistreerd en de e-rijder krijgt bijvoorbeeld maandelijks een factuur thuisgestuurd. Elke laadpas is op vrijwel alle openbare laadpalen te gebruiken.

Meer informatie over de werking van de laadpalen is te vinden in het artikel over het marktmodel interoperabel laden.

Hoe zijn laadpalen te vinden?
Publiek toegankelijke laadpalen zijn te vinden op kaarten op het internet, via apps op de mobiele telefoon of via de navigatie in de auto. Verschillende websites zoals oplaadpalen.nl, oplaadpunten.nl, stekkerweb.nl en laad.nl tonen een overzicht van alle publieke toegankelijke laadpalen voor auto’s, scooters, fietsen en zelfs boten. Deze websites hebben ook apps voor de mobiele telefoon. De website van de laadpasaanbieder heeft meestal ook een goede kaart met alle beschikbare laadpunten en andere statusinformatie, zoals of de laadpaal vrij of bezet is. Daarnaast zijn de meeste elektrische auto’s standaard uitgerust met navigatieapparatuur die weet waar de publieke laadpunten zijn en helpt om de optimale route te bepalen.

Bronnen: