Over het NKL Kennisloket

Het NKL Kennisloket ondersteunt gemeenten en regio’s bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid rond elektrisch vervoer en publieke laadinfrastructuur. Het geeft antwoord op vragen als ‘wat is elektrisch vervoer’, ‘wat motiveert gemeenten om aan de slag te gaan met elektrisch vervoer’ en ‘welke rol en instrumenten passen bij mijn gemeente’?

Het NKL Kennisloket biedt praktisch houvast vanaf de eerste aanvraag voor een laadpaal tot en met het beheren en onderhouden van de laadpalen. Het NKL Kennisloket bestaat uit de volgende onderdelen:

Online kennisbank
De uitgebreide online kennisbank is te zien als een ‘wiki’. Hier vindt u artikelen met praktische informatie over elektrisch vervoer en publieke laadinfrastructuur. De artikelen zijn geordend op volgorde van het beleidsproces bij een gemeente: van aanleiding, naar onderbouwing, aanpak en uitvoering. Via de zoekbalk is het mogelijk om op een specifiek onderwerp naar een artikel te zoeken.
Het expertteam vult de kennisbank continu aan met nieuwe kennis, voorbeelden en actuele ontwikkelen. Heeft u tips of suggesties voor aanvullende onderwerpen dan horen we dat graag!

Expertteam voor vragen
Voor gemeenten en regio’s staat een expertteam klaar om alle vragen te beantwoorden. Via het contactformulier kunt u een vraag stellen. Een van de experts neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met u op. Het expertteam bestaat uit een aantal professionals met ruime ervaring in de wereld van openbaar laden.

Workshops en presentaties
Een expert van het kennisloket kan bij u langskomen om ondersteuning op maat te geven. In overleg met u wordt een workshop of presentatie samengesteld. U kunt kiezen voor een brede introductie tot elektrisch vervoer en laadinfrastructuur, maar ook voor een specifiek deelonderwerp.

Over het Nationaal Kennisplatform voor Laadinfrastructuur (NKL)
Het Kennisloket is onderdeel van het Nationaal Kennisplatform voor Laadinfrastructuur: een samenwerkingsverband van publieke en privatie stakholders die betrokken zijn bij publieke laadinfrastructuur. Het NKL is in 2014 opgericht om de kosten voor de publieke laadinfrastructuur te verlagen. Zo maken we de verdere groei van elektrisch rijden mogelijk.