Praktijkvoorbeeld Den Helder

Concurrentie komt de kwaliteit van de laadinfrastructuur, de laaddiensten en laadprijzen ten goede

Model
Vergunningenmodel

Motivatie
We zien dat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden. Ook in Den Helder zet deze ontwikkeling door. Daarmee groeit ook het aantal aanvragen voor openbare laadpalen in de gemeente. Met de energietransitie in het verschiet, verwachten wij dat de behoefte naar laadpalen nog verder toeneemt.

Beleidsontwikkeling en realisatie
Initiatiefnemers die laadpalen op eigen terrein willen plaatsen kunnen dat regelen via verscheidene bedrijven. Voor veel gebruikers geldt echter dat ze geen ruimte hebben op eigen terrein voor een laadpaal, waardoor zij zijn aangewezen op openbaar gebied. Deze burgers, bedrijven en organisaties wil de gemeente Den Helder voortaan kunnen faciliteren. Om adequaat in te spelen op de groeiende behoefte regelt de gemeente dat gebruikers kosteloos, eenvoudig, snel en met vrije keuze een laadpaal in openbaar gebied kunnen aanvragen. De gemeente heeft beleidsregels opgesteld die voorzien in de kaders om deze groei mogelijk te maken.
Als leidraad heeft Den Helder de beleidsregels gehanteerd die door de VNG zijn opgesteld. Daarmee maakt de gemeente gebruik van een openmarktmodel. Met dit model is het mogelijk om de gebruiker te laten kiezen uit meerdere aanbieders van laadinfrastructuur. Hierdoor is de gebruiker vrij in het maken van een keuze voor een partij en ontstaat er concurrentie, wat de kwaliteit van de laadinfrastructuur, de laaddiensten en laadprijzen ten goede komt.

Bijzonderheden
De gemeente draagt de kosten die gepaard gaan met het opnieuw inrichten van parkeerplaatsen die bestemd zijn voor laden. Ook zien we af van het heffen van leges voor het benodigde verkeersbesluit en het vragen van precario voor de benodigde grond. Hiermee draagt de gemeente bij aan een duurzame samenleving.

Tip uit Den Helder
Het model biedt verschillende voordelen voor de gemeente. Zo is er geen financiële bijdrage voor het ontwikkelen van de laadinfrastructuur nodig, houdt de gemeente wel regie op de inrichting van de openbare ruimte en kan ze zich focussen op de eigen kerntaken. Marktpartijen financieren zelf de laadinfrastructuur en verzorgen de coördinatie met aanvragers, netbeheerders en aannemers. Dit neemt de gemeente veel werk uit handen.