Praktijkvoorbeeld Noord-Brabant

Aanbesteding namens ongeveer 65 gemeenten in Noord-Brabant en Limburg

Model
Concessiemodel

Motivatie
De Provincie Noord-Brabant organiseerde een aanbesteding namens ongeveer 65 gemeenten in Noord-Brabant en Limburg voor de realisatie en exploitatie van publieke laadinfrastructuur. De provincie en de deelnemers sloten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Beleidsontwikkeling en realisatie
Met deze aanbesteding wordt één marktpartij geselecteerd die het recht en de verplichting krijgt om naar behoefte van elektrische rijders en gemeenten laadpalen te plaatsen. Met deze aanpak is het de bedoeling om van 2017 tot 2019 1.240 laadpalen te plaatsen.

De aanbesteding kent twee termijnen: de plaatsingstermijn en de exploitatietermijn. Tijdens de plaatsingstermijn (van 2017 tot 2019) krijgt de geselecteerde marktpartij het alleenrecht om laadpalen te plaatsen. Andere marktpartijen mogen dus geen laadpalen plaatsen. Tijdens de exploitatietermijn (van 2017 tot 2027) krijgt de marktpartij de plicht de geplaatste palen te beheren en te onderhouden.

De geselecteerde marktpartij krijgt per laadpaal een eenmalige bijdrage. Met deze bijdrage moet de marktpartij de paal plaatsen, beheren en onderhouden. Daarnaast is de marktpartij verplicht een vaste laaddienstprijs aan te bieden, die tijdens de exploitatietermijn niet mag worden verhoogd. Ook worden er eisen gesteld aan de hardware en de software van laadpalen, zodat deze ‘smart charging ready’ zijn. De palen zijn hiermee voorbereid op de toekomst, waarmee het bijvoorbeeld mogelijk is om lokale en regionale opwekking van duurzame energie te koppelen aan het opladen van elektrische auto’s.

Bijzonderheden
Bijzonder aan deze aanbesteding is de samenwerking tussen een groot aantal gemeenten, onder leiding van de provincie. De omvang van de aanbesteding is aantrekkelijk voor marktpartijen en resulteert mogelijk in een aantrekkelijk aanbod.

Tip uit Noord-Brabant
Uitgangspunt is dat de gemeenten zoveel mogelijk worden ‘ontzorgd’ en dat zoveel mogelijk taken bij de geselecteerde marktpartij komen te liggen. De provincie begeleidt de aanbesteding en verzorgt ook het contractmanagement met de geselecteerde marktpartij. Daarnaast is de geselecteerde marktpartij verantwoordelijk voor een snel en efficiënt aanvraag- en realisatieproces. Zo stelt deze een online omgeving ter beschikking waarin bedrijven en burgers aanvragen kunnen doen, en zorgt ervoor dat de locatiebepaling in afstemming met de gemeente plaatsvindt.